Iidu Tikkanen & Olga Palomäki
PALUU


Galleria Rajatilassa:
Iidu Tikkanen, yläkerta:
Galleriamaalauksia,
Paintings of a gallery

Galleriamaalaukset perustuvat galleriatilassa kuvattuihin valokuviin. Maalaussarja heijastelee oman esitysympäristönsä ja katsojien suhdetta itseensä. Galleria taiteen ja etenkin maalaustaiteen esityspaikkana on vakiintunut. Erilaiset galleriatilat voivat olla tärkeä osa taiteilijan uran muovautumista. Minkälainen tila galleria sitten on? Mitä galleriassa tapahtuu? Mikä on galleriavieraan positio tilassa? Mikä on oikeaoppinen taulun katsomisasento, ja kuinka paljon avajaisissa saa juoda viinaa?

Galleriaa voidaan pitää heterotopiana, toiseuden paikkana, jossa vallitsevat omat käyttäymisnorminsa ja tapansa. Näitä tapoja tuntemattomalle galleria voi esiintyä vieraana ja jopa uhkaavana paikkana. Toisaalta gallerian keinotekoiset katsomistilanteet näyttäytyvät usein koomisinakin. Galleriamaalaukset pyrkivät kääntämään huomion pois itsestään, kohti katsojaa ja ympäröivää tilaa.

The inspiration for Paintings of a Gallery was the gallery environment where the paintings are being displayed. A gallery is established as a place for displaying art and especially paintings. Galleries can be crucial moulders of artists’ careers. What kind of a space does a gallery appear to be? What goes on in a gallery? What is the position of the viewer in a gallery? What is the correct posture when looking at the paintings and how much booze is enough at the opening?

The gallery can be considered as a heterotopia, a kind of counter-site that has its own norms and rules. For someone who is not familiar with these rules, galleries might appear as alien and even threatening places.

Paintings of a Gallery reflects and challenges not only its viewers, in all their grace and ridicule, but also the paintings' own existence in the gallery.
Olga Palomäki, keittiö:
Unohdetut

Itsemurha on yksi yleisimmistä nuoren aikuisväestön kuolinsyistä ja yleisin syy nuorten miesten kuolemaan Suomessa. Mielenterveysongelmat ja
niiden mukana itsetuhokäyttäytyminen lisääntyvät, mutta yhteiskunta ei tarjoa riittävästi resursseja oikeanlaisten hoitomuotojen ylläpitämiseen.
Itsetuhokäyttäytyminen ei kerro ainoastaan yksilön pahoinvoinnista. Yhteiskuntamme on kilpailu- ja suorituskeskeinen, ja ihmisarvon mittana on
usein raha. Tähän yleistettyyn, mutta vääristyneeseen ihmiskuvaan ei sovi heikkous.

Unohdetut kertoo yksinäisyydestä, pakenemisen tarpeesta ja itsemurhaan johtavista ajatusmalleista. Unohdetut on käsitteellinen muistomerkki.
Se on omistettu itsemurhan uhreille ja heidän omaisilleen.